ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας των μαθητών των ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τεχνικά, επαγγελματικά ή γυμνάσια) στην Ιταλία και στις άλλες εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές χώρες. Η μελέτη θα χρησιμεύσει για την κατανόηση των μεθοδολογικών κενών που υπάρχουν στις διαδικασίες μεταφοράς επιχειρηματικών δεξιοτήτων και για την ανάδειξη οποιωνδήποτε καλών πρακτικών.

COVER FINAL REPORT_SELF-E_ENG

κατεβάστε
την μελέτη

COVER-SYNTHESIS-REPORT_SELF-E_ITA

κατεβάστε
την περίληψη της μελέτης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Έγγραφο κειμένου, οργανωμένο σε ενότητες και αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με τη μεθοδολογία ECVET (Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού πιστωτικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET) 2009 / C 155/02), EntreComp framework (The Entrepreneurship Competence Framework, EC, 2018) και έγγραφο "Εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στο σχολείο στην Ευρώπη" του I Quaderni di Eurydice Italia, 2017.

Προϊόντα

Download
the Matrix

ΣΟΒΑΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Δωρεάν εκπαιδευτικό-ψηφιακό εργαλείο, με τη μορφή σοβαρού παιχνιδιού, διαθέσιμο στους εκπαιδευτικούς για διδακτικές-εργαστηριακές δραστηριότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

https://games.self-e.eu/

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Οδηγός που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς με σκοπό να τους καθοδηγήσει στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας των μαθητών τους. Οι εκπαιδευτικοί είναι το κύριο όχημα για τη μετάδοση γνώσεων στους μαθητές και εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της πλατφόρμας.

Greek_IO4_Methodological guide for teachers_30062022-01

Download

TUTORIAL MOOC ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Γνωστική εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσω βίντεο tutorials που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα MOOC (IO5 / B) και πρακτική εκπαίδευση μέσω της εμπειρίας κινητικότητας (C1) και εργαστηρίων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν για να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους.

https://training.self-e.eu/

 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η από κοινού χρήση της πλατφόρμας από σχολεία εταίρους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα παίξουν μαζί, εκπροσωπώντας εταιρείες από τη χώρα τους. Αυτό το σχέδιο θα επιτρέψει την προληπτική εισαγωγή στοιχείων διδασκαλίας που στοχεύουν ειδικά σε δεξιότητες που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση.

 

ΚΙΝΗΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

Forssa (Finland)
Δραστηριότητες μάθησης / διδασκαλίας / κατάρτισης στην Liepaja για εκπαιδευτικούς 24/04/2022 > 30/04/2022

8afe1433-1170-41ec-bbb1-73926fe89e18
 

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Φλωρεντία (Ιταλία)
07/06/2022

Locandina Evento Finale Selfe-1

Download
Poster

 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας των μαθητών των ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τεχνικά, επαγγελματικά ή γυμνάσια) στην Ιταλία και στις άλλες εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές χώρες. Η μελέτη θα χρησιμεύσει για την κατανόηση των μεθοδολογικών κενών που υπάρχουν στις διαδικασίες μεταφοράς επιχειρηματικών δεξιοτήτων και για την ανάδειξη οποιωνδήποτε καλών πρακτικών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Έγγραφο κειμένου, οργανωμένο σε ενότητες και αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με τη μεθοδολογία ECVET (Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού πιστωτικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET) 2009 / C 155/02), EntreComp framework (The Entrepreneurship Competence Framework, EC, 2018) και έγγραφο "Εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στο σχολείο στην Ευρώπη" του I Quaderni di Eurydice Italia, 2017.

ΣΟΒΑΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Δωρεάν εκπαιδευτικό-ψηφιακό εργαλείο, με τη μορφή σοβαρού παιχνιδιού, διαθέσιμο στους εκπαιδευτικούς για διδακτικές-εργαστηριακές δραστηριότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Οδηγός που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς με σκοπό να τους καθοδηγήσει στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας των μαθητών τους. Οι εκπαιδευτικοί είναι το κύριο όχημα για τη μετάδοση γνώσεων στους μαθητές και εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της πλατφόρμας.

TUTORIAL MOOC ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Γνωστική εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσω βίντεο tutorials που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα MOOC (IO5 / B) και πρακτική εκπαίδευση μέσω της εμπειρίας κινητικότητας (C1) και εργαστηρίων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν για να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους.

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η από κοινού χρήση της πλατφόρμας από σχολεία εταίρους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα παίξουν μαζί, εκπροσωπώντας εταιρείες από τη χώρα τους. Αυτό το σχέδιο θα επιτρέψει την προληπτική εισαγωγή στοιχείων διδασκαλίας που στοχεύουν ειδικά σε δεξιότητες που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση.

 

ΚΙΝΗΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

Liepajas (Lettonia)
Δραστηριότητες μάθησης / διδασκαλίας / κατάρτισης στην Liepaja για εκπαιδευτικούς, αναμένεται την άνοιξη του 2020.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Φλωρεντία (Ιταλία)
Τελικό συνέδριο του έργου, που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2020.

Raggruppa 5
Raggruppa 7
Raggruppa 8
 
Ελληνικα