KOHDERYHMÄT

360 toisen asteen opiskelijaa

Työpajat, luokkaopetus, opetuspeli

18 toisen asteen opettajaa

Tarvekartoitusraportti, oppimistulospohja opettajille ja opiskelijoille, oppimispelialusta, peliopas opettajille avoin verkko-oppimisympäristö ja video-opetusohjelma.

Koulut

Projektin kumppanikoulut ovat Italiasta, Kreikasta, Espanjasta, Turkista, Latviasta ja Suomesta.

Yksi kurssi/oppilaitos/vuosi

Työajat / vuosi

Oppialitosten henkilöstöä 700

mukana projektissa

23 opettajaa

Koulutusliikkuvuus Lipejassa (LT).

 

VÄLILLISET KOHDERYHMÄT

kohdeympäristöt

perhe, ystävät

Paikalliset, alueelliset, kansalliset ja eurooppalaiset julkiset ja yksityiset sidosryhmät

Viranomaiset
Ala-asteet, lukiot mukaan luettuina Euroopan maissa, lukuun ottamatta niitä;
Yhdistykset, organisaatiot, säätiöt, jotka osallistuvat eri tavoin yrittäjyystaitojen siirtämiseen opiskelijoille
Ammatilliset koulut;
Yliopisto;
Julkiset ja yksityiset yritykset;
Paikalliset oppilaitokset;
Aikuiskoulutuksessa toimivat paikalliset elimet (kauppakamarit, kauppayhdistykset, yksityiset koulutuskeskukset);
Koulutusmaailmaan liittyvät julkiset laitokset (alueelliset koulutoimistot, työllisyys- ja työvoimatoimistot, kauppakamarit, teollisuusyhdistykset, ammatilliset yhdistykset, koulutuslaitokset);
Poliittiset päättäjät;
Kumppani.

 
 
 

SUORA TAVOITE JA OSALLISTUMINEN

360 toisen luokan lukiolaista

Luokkahuoneen työpajat, Seriuos Gaming -alusta.

18 toisen luokan toisen asteen opettajaa

Tarveanalyysiraportti, oppimistulosmatriisi opettajille ja opiskelijoille, vakava pelialusta, metodologinen opas opettajille yrittäjyystaitojen siirtämiseksi opiskelijoille alustan kautta, MOOC ja video-opetusohjelma.

Koulut

Hankkeen kumppanikoulut: Italia, Kreikka, Espanja, Turkki, Latvia, Suomi.

1 erilainen luokka kutakin koulua kohden vuosittain

Joka vuosi eri luokat osallistuvat luokkahuoneiden työpajoihin.

700 kouluhenkilöstöä

Mukana projektin aikana ja toiminnan levittämisessä.

23 opettajaa

Koulutusliikkuvuus Lipejassa (LT).

EPÄSUORA TAVOITE

Suoraan kohteeseen liittyvät ympäristöt

Perheet, yhteiskunta.

Paikalliset, alueelliset, kansalliset ja eurooppalaiset julkiset ja yksityiset sidosryhmät

Julkiset ja paikalliset viranomaiset;
Ala-asteet, lukiot mukaan luettuina Euroopan maissa, lukuun ottamatta niitä;
Yhdistykset, organisaatiot, säätiöt, jotka osallistuvat eri tavoin yrittäjyystaitojen siirtämiseen opiskelijoille
Ammatilliset koulut;
Ammatilliset koulut;
Yliopisto;
Julkiset ja yksityiset yritykset;
Paikalliset oppilaitokset;
Aikuiskoulutuksessa toimivat paikalliset elimet (kauppakamarit, kauppayhdistykset, yksityiset koulutuskeskukset);
Koulutusmaailmaan liittyvät julkiset laitokset (alueelliset koulutoimistot, työllisyys- ja työvoimatoimistot, kauppakamarit, teollisuusyhdistykset, ammatilliset yhdistykset, koulutuslaitokset);
Poliittiset päättäjät;
Kumppani.

Raggruppa 5
Raggruppa 7
Raggruppa 8
 
Suomi