PROJEKTA PRODUKTI

VAJADZĪBU ANALĪZES ZIŅOJUMS

Itālijas un citu iesaistīto Eiropas valstu vidējās izglītības iestāžu (tehnisko, profesionālo vai vidusskolu) audzēkņu uzņēmējdarbības izglītības vajadzību analīze. Pētījums palīdzēs izprast metodoloģiskās nepilnības, kas pastāv uzņēmējdarbības prasmju nodošanas procesos, un atklāt pozitīvas prakses piemērus.

COVER FINAL REPORT_SELF-E_ENG

Download
the Report

COVER SYNTHESIS REPORT_SELF-E_ITA

Download
the Synthesis of the Report

MĀCĪBU REZULTĀTU MATRICA SKOLOTĀJIEM UN SKOLĒNIEM

Teksta dokuments, kas sakārtots vienībās, un to attiecīgie mācību rezultāti saskaņā ar ECVET metodiku (Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija ieteikums par Eiropas kredītpunktu sistēmas izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET) 2009 / C 155/02), EntreComp ietvars (Uzņēmējdarbības kompetences ietvars, EK, 2018) un I Quaderni di Eurydice Italia, 2017. gada dokuments "Uzņēmējdarbības izglītība skolā Eiropā".

Produkts

Download
the Matrix

MĀCĪBU SPĒLES PLATFORMA

Skolotājiem pieejams bezmaksas izglītojošs digitāls rīks mācību spēļu veidā, lai veiktu didaktiskās un laboratorijas aktivitātes uzņēmējdarbības apgūšanā.

https://games.self-e.eu/

METODOLOĢISKAIS CEĻVEDIS SKOLOTĀJIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS PRASMJU NODOŠANAI_x000D_ SKOLĒNIEM CAUR ŠO PLATFORMU

Ceļvedis, kas paredzēts skolotājiem un kura mērķis ir vadīt viņus skolēnu uzņēmējdarbības izglītībā. Skolotāji ir galvenais līdzeklis zināšanu nodošanai skolēniem un platformas ilgtspējības nodrošināšanai.

Latvian_OI4_Methodological guide for teachers_30062022-01

Download

MOOC UN VIDEO PAMĀCĪBA

Kognitivitātes apmācība skolotājiem, izmantojot video pamācības, kas augšupielādētas MOOC platformā (IO5 / B), un praktiskās mācības, izmantojot mobilitātes pieredzi (C1) un darbnīcas, kuru laikā skolotāji var izmantot iegūtās prasmes, lai apmācītu savus skolēnus.

https://training.self-e.eu/

 

PROJEKTA GALA REZULTĀTS

Platformas kopīga izmantošana partnerskolās dažādās Eiropas valstīs, kas kopā spēlēs mācību izglītojošas spēles, pārstāvot uzņēmumus no savas valsts. Šī shēma ļaus proaktīvi ievietot mācību elementus, kas īpaši vērsti uz prasmēm, kas saistītas ar internacionalizāciju.

 

MOBILITĀTE ĀRZEMĒS

Forssa (Somija)
Mācību/mācīšanās aktivitātes skolotājiem Forssa, 24/04/2022 > 30/04/2022.

8afe1433-1170-41ec-bbb1-73926fe89e18
 

DAUDZKĀRTĒJS NOTIKUMS

Florence (Itālija)
07/06/2022

Locandina Evento Finale Selfe-1

Download
Poster

 
 

PROJEKTA PRODUKTI

VAJADZĪBU ANALĪZES ZIŅOJUMS

Itālijas un citu iesaistīto Eiropas valstu vidējās izglītības iestāžu (tehnisko, profesionālo vai vidusskolu) audzēkņu uzņēmējdarbības izglītības vajadzību analīze. Pētījums palīdzēs izprast metodoloģiskās nepilnības, kas pastāv uzņēmējdarbības prasmju nodošanas procesos, un atklāt pozitīvas prakses piemērus.

MĀCĪBU REZULTĀTU MATRICA SKOLOTĀJIEM UN SKOLĒNIEM

Teksta dokuments, kas sakārtots vienībās, un to attiecīgie mācību rezultāti saskaņā ar ECVET metodiku (Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija ieteikums par Eiropas kredītpunktu sistēmas izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET) 2009 / C 155/02), EntreComp ietvars (Uzņēmējdarbības kompetences ietvars, EK, 2018) un I Quaderni di Eurydice Italia, 2017. gada dokuments "Uzņēmējdarbības izglītība skolā Eiropā".

MĀCĪBU SPĒLES PLATFORMA

Skolotājiem pieejams bezmaksas izglītojošs digitāls rīks mācību spēļu veidā, lai veiktu didaktiskās un laboratorijas aktivitātes uzņēmējdarbības apgūšanā.

METODOLOĢISKAIS CEĻVEDIS SKOLOTĀJIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS PRASMJU NODOŠANAI_x000D_ SKOLĒNIEM CAUR ŠO PLATFORMU

Ceļvedis, kas paredzēts skolotājiem un kura mērķis ir vadīt viņus skolēnu uzņēmējdarbības izglītībā. Skolotāji ir galvenais līdzeklis zināšanu nodošanai skolēniem un platformas ilgtspējības nodrošināšanai.

MOOC UN VIDEO PAMĀCĪBA

Kognitivitātes apmācība skolotājiem, izmantojot video pamācības, kas augšupielādētas MOOC platformā (IO5 / B), un praktiskās mācības, izmantojot mobilitātes pieredzi (C1) un darbnīcas, kuru laikā skolotāji var izmantot iegūtās prasmes, lai apmācītu savus skolēnus.

PROJEKTA GALA REZULTĀTS

Platformas kopīga izmantošana partnerskolās dažādās Eiropas valstīs, kas kopā spēlēs mācību izglītojošas spēles, pārstāvot uzņēmumus no savas valsts. Šī shēma ļaus proaktīvi ievietot mācību elementus, kas īpaši vērsti uz prasmēm, kas saistītas ar internacionalizāciju.

MOBILITĀTE ĀRZEMĒS

Liepāja (Latvija)

Mācību/mācīšanās aktivitātes skolotājiem Liepājā, paredzamas 2020. gada pavasarī.

DAUDZKĀRTĒJS NOTIKUMS

Florence (Itālija) 

Projekta noslēguma konference, kas paredzēta 2020. gada jūnijā.

Raggruppa 5
Raggruppa 7
Raggruppa 8
 
Latviešu