STUDENTU IEGUVUMI

Uzlabo uzņēmējdarbības prasmes attiecībā uz mācību rezultātu sasniegšanu (kompetences, zināšanas un prasmes, 2009.

Gada ECVET ieteikums) saskaņā ar EntreComp ietvara (2016) noteikumiem.

Uzlabotas prakstiskās un pro-sociālās prasmes, pateicoties jaunai attieksmei, kā arī attapības un izpratnes attīstībai.Uzlabota izpratne par sarežģītu situāciju pārvaldību, kas raksturīga pašreizējiem ekonomikas un uzņēmējdarbības scenārijiem, kā rezultātā samazinās plaisa starp skolu un reālo pasauli, attīsta lielāku sagatavotību, spiediena un grūtību pārvarēšanā, kas rodas no viņu ienākšanas darba pasaulē.

Paaugstināta izpratne par nepieciešamību konfrontēt vienotu Eiropas darba tirgu, kam nepieciešama aktīvāka un dinamiskāka pieeja.

Aktīvas pilsonības stiprināšana ar pozitīvu efektu attiecībā uz ieguldījumu ne tikai sabiedrībai vietējā līmenī, bet arī plašākā mērogā.

 

PAMATSKOLAS SKOLOTĀJU IEGUVUMI

Uzņēmējdarbības mācību metožu pilnveidošana izmantojot apmācības pasākumus un mācību rezultātu sasniegšanu (kompetences, zināšanas un prasmes saskaņā ar 2009. gada ECVET ieteikumu) saskaņā ar dokumenta "Uzņēmējdarbības izglītība skolā" noteikumiem Eiropā "(Eurydice Itālija, 2017).

Profesionāla bagātināšana apmaiņas rezultātā ideju un pieredzes ar kolēģiem no valstīm ar atšķirīgām sociālekonomiskajām un institucionālajām īpašībām uzņēmējdarbības izglītības jomā.

Izpratnes veicināšana par to, cik svarīgi ir paplašināt atsauces horizontu uzņēmējdarbības izglītības jomā Eiropas līmenī, izmantojot valsts un vietējā līmeņa īpatnības.

Prasmju pieaugums  sadarboties ar citiem skolotājiem, lai izveidotu plašāku tīklu (nacionālo un starptautisko).

Izpratnes veicināšana par trenera lomu uzņēmējdarbības prasmju nodošanā studentiem.

Viņu studentu uzņēmējdarbības prasmju līmeņa uzlabošana.

Uzņēmējdarbības mācīšanas metodikas uzlabošana

 

ILGTERMIŅA IEGUVUMI

Treniņu modeļu pilnveidošana

 uzņēmējdarbības izglītības jomā ne tikai skolās, bet arī uzņēmumos un citās vietējās struktūrās, kas darbojas pieaugušo izglītībā.

 Apmācības politikas uzlabošana uzņēmējdarbības atbalstam

 visos valdības līmeņos.

 Lielāka EntreComp ietvara

popularitāte atsevišķās ES dalībvalstīs.

 
 
 
 

STUDENTU IEGUVUMI

Uzlabo uzņēmējdarbības prasmes attiecībā uz mācību rezultātu sasniegšanu (kompetences, zināšanas un prasmes, 2009. gada ECVET ieteikums) saskaņā ar EntreComp ietvara (2016) noteikumiem. Uzlabotas prakstiskās un pro-sociālās prasmes, pateicoties jaunai attieksmei, kā arī attapības un izpratnes attīstībai. Uzlabota izpratne par sarežģītu situāciju pārvaldību, kas raksturīga pašreizējiem ekonomikas un uzņēmējdarbības scenārijiem, kā rezultātā samazinās plaisa starp skolu un reālo pasauli, attīsta lielāku sagatavotību, spiediena un grūtību pārvarēšanā, kas rodas no viņu ienākšanas darba pasaulē. Paaugstināta izpratne par nepieciešamību konfrontēt vienotu Eiropas darba tirgu, kam nepieciešama aktīvāka un dinamiskāka pieeja. Aktīvas pilsonības stiprināšana ar pozitīvu efektu attiecībā uz ieguldījumu ne tikai sabiedrībai vietējā līmenī, bet arī plašākā mērogā.

PAMATSKOLAS SKOLOTĀJU IEGUVUMI

Uzņēmējdarbības mācību metodiku pilnveidošana, izmantojot apmācības un mācību snieguma rezultātā (prasmes, zināšanas un kompetences, saskaņā ar ECVET 2009. gada ieteikumu) saskaņā ar dokumentu "Uzņēmējdarbības izglītība Eiropas skolās" (Eurydice Italia, 2017). Professionālā attīstība, kas radusies ideju un pieredzes apmaiņas rezultātā ar kolēģiem no valstīm ar atšķirīgām sociālekonomiskajām un institucionālajām īpašībām uzņēmējdarbības izglītības jomā. Palielināta izpratne par to, cik svarīgi ir paplašināt atsauces horizontu uzņēmējdarbības izglītības jomā Eiropas līmenī, izmantojot nacionālā un vietējā līmeņa īpatnības. Palielinātas prasmes sadarboties ar citiem skolotājiem, lai izveidotu plašāku tīklu (nacionālo un starptautisko). Izpratnes veicināšana par kouča (ne kā skolotāja) lomu uzņēmējdarbības prasmju nodošanā studentiem. Studentu uzņēmējdarbības prasmju līmeņa uzlabošana. Uzņēmējdarbības mācību metodikas pilnveidošana.

ILGTERMIŅA IEGUVUMI

Treniņu modeļu pilnveidošana uzņēmējdarbības izglītības jomā ne tikai skolās, bet arī uzņēmumos un citās vietējās struktūrās, kas darbojas pieaugušo izglītībā. Apmācības politikas uzlabošana uzņēmējdarbības atbalstam visos valdības līmeņos. Lielāka EntreComp ietvara popularitāte atsevišķās ES dalībvalstīs.

Raggruppa 5
Raggruppa 7
Raggruppa 8
 
Latviešu