MĒRĶI

 

MĒRĶI

Stiprināt vidusskolēnu uzņēmējdarbības izglītību Eiropas līmenī, paskaidrojot, kāpēc uzņēmējdarbības prasmes ir svarīgas un noderīgas, tanī pat laikā, veicinot arī labās prakses apmaiņu ar partneriem.

Uzlabot studentu uzņēmējdarbības prasmju apguves procesu, izveidojot un izmantojot inovatīvus uz IKT balstītus rīkus, piemēram, bezmaksas digitālo spēļu platformu uzņēmējdarbības darbnīcām skolās, kuru saturs atsauksies uz EntreComp ietvaru;
Uzlabot skolotāju mācību metodiku, izstrādājot un izmantojot jaunas apmācības metodes uzņēmējdarbības ceļu attīstībai, kas jāveic šajā konkrētajā gadījumā, izmantojot nopietnu spēļu platformu, kas tiks izveidota.


Stiprināt vidusskolēnu uzņēmējdarbības izglītību Eiropas līmenī, paskaidrojot, kāpēc uzņēmējdarbības prasmes ir svarīgas un noderīgas, tanī pat laikā, veicinot arī labās prakses apmaiņu ar partneriem.

Uzlabot studentu uzņēmējdarbības prasmju apguves procesu, izveidojot un izmantojot inovatīvus uz IKT balstītus rīkus, piemēram, bezmaksas digitālo spēļu platformu uzņēmējdarbības darbnīcām skolās, kuru saturs atsauksies uz EntreComp ietvaru;
Uzlabot skolotāju mācību metodiku, izstrādājot un izmantojot jaunas apmācības metodes uzņēmējdarbības ceļu attīstībai, kas jāveic šajā konkrētajā gadījumā, izmantojot nopietnu spēļu platformu, kas tiks izveidota.

PAREDZAMIE REZULTĀTI SAŅĒMĒJIEM

Idejas un iespējas:: iespēju, radošuma, redzējuma, vērtīgu, ētisku un ilgtspējīgu ideju atzīšana.

Resursi: pašapziņa un pašefektivitāte, motivācija un neatlaidība, resursu mobilizācija, ekonomiskās un finanšu zināšanas, citu mobilizēšana.

Darbība: uzņemties iniciatīvu, plānot un vadīt, saskarties ar nenoteiktību un risku, strādāt ar citiem, mācīties no pieredzes.

Apgūta projektu vadības pieeja).
Didaktika gadījumu izpētei, papildus mācību grāmatu izmantošanai

Starpdisciplinārā pieeja

Grupas procesu vadība un mijiedarbība grupās

Koučings (ne kā skolotājs) studentiem,

digitālā izglītība un nopietnas spēles.

 

PAREDZAMIE REZULTĀTI SAŅĒMĒJIEM

Idejas un iespējas:: iespēju, radošuma, redzējuma, vērtīgu, ētisku un ilgtspējīgu ideju atzīšana.

Resursi: pašapziņa un pašefektivitāte, motivācija un neatlaidība, resursu mobilizācija, ekonomiskās un finanšu zināšanas, citu mobilizēšana.

Darbība: uzņemties iniciatīvu, plānot un vadīt, saskarties ar nenoteiktību un risku, strādāt ar citiem, mācīties no pieredzes.

Apgūta projektu vadības pieeja).
Didaktika gadījumu izpētei, papildus mācību grāmatu izmantošanai

Starpdisciplinārā pieeja

Grupas procesu vadība un mijiedarbība grupās

Koučings (ne kā skolotājs) studentiem,

digitālā izglītība un nopietnas spēles.

 
 
 
 
 
Raggruppa 5
Raggruppa 7
Raggruppa 8
 
Latviešu