TIEŠAIS MĒRĶIS UN TĀ PIELIETOJUMS

360 vidusskolas skolēni

Darbnīcas klasē, mācību spēļu platforma

18 vidusskolas skolotāji

Vajadzību analīzes ziņojums, mācību rezultātu matrica skolotājiem un studentiem, mācību spēļu platforma, metodiska rokasgrāmata skolotājiem par uzņēmējdarbības prasmju nodošanu studentiem, izmantojot platformu, MOOC ar video pamācībām.

Skolas

Projekta partneru skolas no Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Turcijas, Latvijas un Somijas.

Projekta partneru skolas no Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Turcijas, Latvijas un Somijas.

Dažādas klases ikgadēji, tiks iesaistītas klases darbnīcās

700 skolas darbinieki

iesaistīti projekta laikā un aktivitāšu izplatīšanā

23 skolotāji

Mobilitātes treniņi Liepājā (LV)

 

NETIEŠAIS MĒRĶIS

Vide, kas saistīta ar tiešo mērķi

Ģimenes, sabiedrība

Vietējās, reģionālās, valsts un Eiropas publiskā un privātā sektora ieinteresētās puses

Vietējās un valsts pārvaldes;
Iesaistītās Eiropas valstu pamatskolas, vidusskolas un vidusskolas, bet ne;
Biedrības, organizācijas un fondi, kas dažādos veidos iesaistīti uzņēmējdarbības prasmju nodošanā studentiem;
Profesionālās izglītības iestādes;
Universitāte
Valsts un privātie uzņēmumi;
Vietējās izglītības iestādes;
Vietējās organizācijas (Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Tirdzniecības asociācijas, Privāti mācību centri), kas darbojas pieaugušo apmācībā;
Valsts iestādes, kas saistītas ar izglītības un uzņēmējdarbības pasauli (reģionālās izglītības pārvaldes, nodarbinātības aģentūras, tirdzniecības kameras, rūpniecības asociācijas, profesionālās asociācijas, mācību iestādes);
Politisko lēmumu pieņēmēji;
Partneri

 
 
 

TIEŠAIS MĒRĶIS UN TĀ PIELIETOJUMS

360 vidusskolas skolēni

Darbnīcas klasē, mācību spēļu platforma

18 vidusskolas skolotāji

Vajadzību analīzes ziņojums, mācību rezultātu matrica skolotājiem un studentiem, mācību spēļu platforma, metodiska rokasgrāmata skolotājiem par uzņēmējdarbības prasmju nodošanu studentiem, izmantojot platformu, MOOC ar video pamācībām.

Skolas

Projekta partneru skolas no Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Turcijas, Latvijas un Somijas.

Projekta partneru skolas no Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Turcijas, Latvijas un Somijas.

Dažādas klases ikgadēji, tiks iesaistītas klases darbnīcās

700 skolas darbinieki

iesaistīti projekta laikā un aktivitāšu izplatīšanā

23 skolotāji

Mobilitātes treniņi Liepājā (LV)

NETIEŠAIS MĒRĶIS

Vide, kas saistīta ar tiešo mērķi

Ģimenes, sabiedrība

Vietējās, reģionālās, valsts un Eiropas publiskā un privātā sektora ieinteresētās puses

Vietējās un valsts pārvaldes;
Iesaistītās Eiropas valstu pamatskolas, vidusskolas un vidusskolas, bet ne;
Biedrības, organizācijas un fondi, kas dažādos veidos iesaistīti uzņēmējdarbības prasmju nodošanā studentiem;
Profesionālās izglītības iestādes;
Universitāte
Valsts un privātie uzņēmumi;
Vietējās izglītības iestādes;
Vietējās organizācijas (Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Tirdzniecības asociācijas, Privāti mācību centri), kas darbojas pieaugušo apmācībā;
Valsts iestādes, kas saistītas ar izglītības un uzņēmējdarbības pasauli (reģionālās izglītības pārvaldes, nodarbinātības aģentūras, tirdzniecības kameras, rūpniecības asociācijas, profesionālās asociācijas, mācību iestādes);
Politisko lēmumu pieņēmēji;
Partneri

Raggruppa 5
Raggruppa 7
Raggruppa 8
 
Latviešu