Στόχοι

 

Στόχοι

Ενίσχυση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξηγώντας τους γιατί οι επιχειρηματικές δεξιότητες είναι σημαντικές και χρήσιμες, αξιοποιώντας επίσης την ανταλλαγή καλών πρακτικών με τους εταίρους.

Βελτίωση της διαδικασίας απόκτησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της δημιουργίας και χρήσης καινοτόμων εργαλείων που βασίζονται σε ΤΠΕ, όπως μια δωρεάν πλατφόρμα ψηφιακών τυχερών παιχνιδιών για εργαστήρια επιχειρηματικότητας στα σχολεία, των οποίων το περιεχόμενο θα αναφέρεται στο πλαίσιο EntreComp ·

Βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, μέσω της ανάπτυξης και της χρήσης νέων μεθόδων κατάρτισης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών που θα πραγματοποιηθούν, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω της χρήσης της σοβαρής πλατφόρμας παιχνιδιών που θα δημιουργηθεί.


Ενίσχυση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξηγώντας τους γιατί οι επιχειρηματικές δεξιότητες είναι σημαντικές και χρήσιμες, αξιοποιώντας επίσης την ανταλλαγή καλών πρακτικών με τους εταίρους.

Βελτίωση της διαδικασίας απόκτησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της δημιουργίας και χρήσης καινοτόμων εργαλείων που βασίζονται σε ΤΠΕ, όπως μια δωρεάν πλατφόρμα ψηφιακών τυχερών παιχνιδιών για εργαστήρια επιχειρηματικότητας στα σχολεία, των οποίων το περιεχόμενο θα αναφέρεται στο πλαίσιο EntreComp ·

Βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, μέσω της ανάπτυξης και της χρήσης νέων μεθόδων κατάρτισης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών που θα πραγματοποιηθούν, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω της χρήσης της σοβαρής πλατφόρμας παιχνιδιών που θα δημιουργηθεί.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Ιδέες και ευκαιρίες: αναγνώριση ευκαιριών, δημιουργικότητα, όραμα, πολύτιμες ιδέες, ηθικές και βιώσιμες ιδέες.

Πόροι: αυτογνωσία και αυτο-αποτελεσματικότητα, κίνητρα και επιμονή, κινητοποίηση πόρων, οικονομική-χρηματοοικονομική γνώση, κινητοποίηση άλλων.

Δράση: αναλάβετε την πρωτοβουλία, σχεδιάστε και διαχειριστείτε, αντιμετωπίστε την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο, εργαστείτε με άλλους, μάθετε από την εμπειρία.

Προσέγγιση βάσει έργου (Project Management).
Διδακτική για περιπτωσιολογικές μελέτες εκτός από τη χρήση εγχειριδίων.

Διεπιστημονική προσέγγιση.

Διαχείριση διαδικασίας ομάδας και αλληλεπίδραση ομάδας

Προπόνηση (και όχι ως δάσκαλος) για μαθητές.

Ψηφιακή εκπαίδευση και σοβαρά παιχνίδια.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Ιδέες και ευκαιρίες: αναγνώριση ευκαιριών, δημιουργικότητα, όραμα, πολύτιμες ιδέες, ηθικές και βιώσιμες ιδέες.

Πόροι: αυτογνωσία και αυτο-αποτελεσματικότητα, κίνητρα και επιμονή, κινητοποίηση πόρων, οικονομική-χρηματοοικονομική γνώση, κινητοποίηση άλλων.

Δράση: αναλάβετε την πρωτοβουλία, σχεδιάστε και διαχειριστείτε, αντιμετωπίστε την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο, εργαστείτε με άλλους, μάθετε από την εμπειρία.

Προσέγγιση βάσει έργου (Project Management).
Διδακτική για περιπτωσιολογικές μελέτες εκτός από τη χρήση εγχειριδίων.

Διεπιστημονική προσέγγιση.

Διαχείριση διαδικασίας ομάδας και αλληλεπίδραση ομάδας

Προπόνηση (και όχι ως δάσκαλος) για μαθητές.

Ψηφιακή εκπαίδευση και σοβαρά παιχνίδια.

 
 
 
 
 
 
Ελληνικα